Quyết Định 05/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 05/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/01/2021
Trích yếu Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Công báo Công báo số 03