Quyết Định 04/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 04/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/01/2021
Trích yếu Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 150/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 25/01/2021
Công báo Công báo số 03