Quyết Định 02/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 07/01/2021
Trích yếu Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 20/01/2021
Công báo Công báo số 02