Quyết Định 44/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 44/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/12/2020
Trích yếu Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 12/01/2021
Công báo Công báo số 02