Quyết Định 38/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 38/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/12/2020
Trích yếu Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Công báo Công báo số 02