Nghị Quyết 39/2020/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 39/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/12/2020
Trích yếu Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy địnhvề cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Công báo Công báo số 10