Nghị Quyết 33/2020/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 33/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/12/2020
Trích yếu Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân sốvà kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Công báo Công báo số 10