Nghị Quyết 27/2020/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 27/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/12/2020
Trích yếu Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu tối đa các khoản dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên đia bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Công báo Công báo số 10