Nghị Quyết 20/2020/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 20/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/12/2020
Trích yếu Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiệncác nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Công báo Công báo số 09