Quyết Định 30/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 30/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/10/2020
Trích yếu Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 25/10/2020
Công báo Công báo số 08