Quyết Định 22/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 22/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/07/2020
Trích yếu Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 01/08/2020
Công báo công báo số 07