Quyết Định 47/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 47/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/12/2009
Trích yếu Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 25/12/2009
Công báo Công báo số 05