Quyết Định 11/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 11/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/03/2020
Trích yếu Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 10/04/2020
Công báo Công báo số 04