Quyết Định 49/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 49/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/12/2010
Trích yếu Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 04/12/2010
Công báo Công báo số 05