Quyết Định 07/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 07/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/03/2020
Trích yếu Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 01/04/2020
Công báo Công báo số 03