Quyết Định 55/2019/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 55/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/12/2019
Trích yếu Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại Chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Công báo Công báo số 01