Quyết Định 50/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 50/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/12/2009
Trích yếu Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 31/12/2009
Công báo Công báo số 05