Quyết Định 01/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 02/02/2010
Trích yếu Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Trường Chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 02/02/2010
Công báo Công báo số 05