Chỉ thị 01/2010/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/01/2010
Trích yếu Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010
Người ký
Ngày hiệu lực 15/01/2010
Công báo Công báo số 05