Nghị Quyết 20/2019/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 20/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/12/2019
Trích yếu Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi đối với huấn luyện viên vận động viênthể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 06/12/2019
Công báo Số 08