Nghị Quyết 15/2009/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 15/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/12/2009
Trích yếu Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, định hướng năm 2010 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn NQQH thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 25/12/2009
Công báo Công báo số 05