Quyết Định 49/2019/QĐ
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 49/2019/QĐ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/10/2019
Trích yếu Quyết định số 49/2019/QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 29/10/2019
Công báo Số 07