Quyết Định 39/2019/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 39/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/09/2019
Trích yếu Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015 - 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Người ký
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Công báo Số 06