Nghị Quyết 17/2009/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 17/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/12/2009
Trích yếu Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010
Người ký
Ngày hiệu lực 25/12/2009
Công báo Công báo số 02