Nghị Quyết 18/2009/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 18/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/12/2009
Trích yếu Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
Người ký
Ngày hiệu lực 17/12/2009
Công báo Công báo số 02