Quyết Định 22/2019/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 22/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/06/2019
Trích yếu Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 11/06/2019
Công báo Số 05