Quyết Định 26/2019/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 26/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/06/2019
Trích yếu Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 26/06/2019
Công báo Số 05