Văn bản khác 228/HĐND-VP
Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu 228/HĐND-VP
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/07/2019
Trích yếu Văn bản số 228/HĐND-VP đính chính Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
Người ký
Ngày hiệu lực 17/07/2019
Công báo Số 05