Quyết Định 321/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 321/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/01/2019
Trích yếu Quyết định số 321/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2018
Người ký
Ngày hiệu lực 30/01/2019
Công báo Số 02