Nghị Quyết 10/2018/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 10/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/12/2018
Trích yếu Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Công báo Công báo số 8