Nghị Quyết 16/2018/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 16/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/12/2018
Trích yếu Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Công báo Công báo số 8