Quyết Định 42/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 42/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/12/2018
Trích yếu Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 04/12/2018
Công báo Công báo số 8