Quyết Định 30/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 30/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/10/2018
Trích yếu Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 22/10/2018
Công báo Công báo số 7