Quyết Định 21/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 21/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 24/08/2018
Trích yếu Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp trách nhiệm kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 24/08/2018
Công báo Công báo số 6