Quyết Định 25/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 25/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/09/2018
Trích yếu Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 11/09/2018
Công báo Công báo số 6