Quyết Định 10/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 10/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/05/2018
Trích yếu Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).
Người ký
Ngày hiệu lực 11/05/2018
Công báo Công báo số 5