Quyết Định 11/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 11/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/05/2018
Trích yếu Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 14/05/2018
Công báo Công báo số 5