Quyết Định 14/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 14/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/06/2018
Trích yếu Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 01/06/2018
Công báo Công báo số 5