Quyết Định 15/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 15/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/06/2018
Trích yếu Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 26/06/2018
Công báo Công báo số 5