Quyết Định 05/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 05/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/03/2018
Trích yếu Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 19/03/2018
Công báo Công báo số 4