Quyết Định 06/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/04/2018
Trích yếu Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế xuất bản, phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/04/2018
Công báo Công báo số 4