Quyết Định 50/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 50/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Công báo Công báo số 2