Quyết Định 01/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/01/2018
Trích yếu Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản.
Người ký
Ngày hiệu lực 30/01/2018
Công báo Công báo số 2