Quyết Định 316/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 316/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/01/2018
Trích yếu Quyết định số 316/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017.
Người ký
Ngày hiệu lực 29/01/2018
Công báo Công báo số 2