Quyết Định 45/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 45/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Công báo Công báo số 1