Nghị Quyết 18/2017/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 18/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/12/2017
Trích yếu Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Công báo Công báo số 11