Nghị Quyết 21/2017/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 21/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/12/2017
Trích yếu Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ban hành quy định về Cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Công báo Công báo số 11