Quyết Định 33/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 33/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/11/2017
Trích yếu Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND Quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng; một số nội dung và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 28/11/2017
Công báo Công báo số 11