Quyết Định 23/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 23/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/08/2017
Trích yếu Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 04/08/2017
Công báo Công báo số 10