Quyết Định 28/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/09/2017
Trích yếu Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/09/2017
Công báo Công báo số 10